Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech

but.jazykslovenština (Slovak)
but.programVýpočetní technika a informatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHanáček, Petrsk
dc.contributor.authorJurnečka, Petersk
dc.contributor.refereeChudá, Danielask
dc.contributor.refereeZbořil, Františeksk
dc.date.accessioned2021-11-22T22:18:47Z
dc.date.available2021-11-22T22:18:47Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractV tejto práci je opísaný návrh spôsobu zápisu a práce s paralelnými návrhovými vzormi, ktorého prínosom je možnosť navrhovania automatických oprav existujúcich paralelných zdrojových kódov pomocou refaktoringu. Na to, aby bolo možné navrhovaný spôsob zápisu využiť je potrebné, aby táto práca pokrývala oblasti statickej analýzy kódu, formálneho zápisu paralelných návrhových vzorov a refaktoringu. Statická analýza kódu umožňuje porozumieť existujúcim paralelným zdrojovým kódom a definovať miesta, kam sa má vložiť návrhový vzor. Formálny zápis návrhového vzoru umožňuje automaticky aplikovať daný vzor do existujúceho zdrojového kódu. Nakoniec refaktoring umožňuje upraviť existujúci zdrojový kód bez zmeny funkčnosti. Prvá časť práce sa venuje popisu súčasného stavu v týchto troch oblastiach t.j. analýze kódu, návrhovým vzorom a refaktoringu. Druhá časť práce sa venuje opisu metodiky a experimentálnemu overeniu jej nasadenia.sk
dc.description.abstractThis Ph.D. thesis describes proposed notation and method for working with parallel design patterns, which allowes proposing of automatic corrections to existing parallel source code with help of refactoring. In order to define the proposed notation, this work must cover areas of static code analysis, formal description of parallel design patterns and refactoring. Static code analysis is used to analyse the existing parallel source code for definition of places where you want to insert specified design pattern. Formal description of design pattern allows you to automatically apply the pattern to the existing source code. Finally, refactoring allows you to edit an existing source code without changing its functionality. The first part is devoted to the description of the current status in these three areas e.g. code analysis, design patterns and refactoring. The second part is devoted to a description of the methodology and experimental verification of its deployment.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationJURNEČKA, P. Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other128163cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187301
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdesign patternsen
dc.subjectparallel programmingen
dc.subjectrefactoringen
dc.subjectstatic analysisen
dc.subjectBPSLen
dc.subjectnotation of design patternsen
dc.subjectnávrhové vzorysk
dc.subjectparalelné programovaniesk
dc.subjectrefaktoringsk
dc.subjectstatická analýzask
dc.subjectBPSLsk
dc.subjectspôsob zápisu návrhových vzorovsk
dc.titleNávrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémechsk
dc.title.alternativeDesign Patterns for Parallel and Distributed Systemsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2020-05-10-17:46:43cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid128163en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:18:47en
sync.item.modts2021.11.22 22:02:55en
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
235.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-465_s1.pdf
Size:
81.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-465_s1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-465_o1.pdf
Size:
174.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-465_o1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-465_o2.pdf
Size:
336.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-465_o2.pdf
Collections