Spektrální analýza se superrozlišením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
VINTERA, J. Spektrální analýza se superrozlišením. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 85 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Čejka, CSc. Práce se zabývá problematikou spektrální analýzy se super-rozlišením implementovanou v nástroji Signal Processing Toolset. Jedná se o součást programového vybavení prostředí LabVIEW 8.1. Problematika je v práci rozdělena na tři části. První popisuje základní teorii parametrických metod. Druhá část slouží jako uživatelský manuál pro spektrální analýzu se super rozlišením v nástroji Signal Processing Toolset. A v poslední části jsou otestovány vlastnosti použitých metod v nástroji Signal Processing Toolset.
VINTERA, J. Spectral anlysis with superesolution. Brno: University of Technology, The Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2008. 85 p. Master’s thesis. This thesis deals with the topic of super-resolution spectral analysis in the Signal Processing Toolset. The Signal Processing Toolset is a software component of the LabVIEW 8.1. program equipment. The thesis consists of three main parts. In the first part the basic theoretic concepts of the Model-Based Frequency Analysis are described. The second part serves as a user manual for the super-resolution spectral analysis in the Signal Processing Toolset. The last part describes the application of the theory introduced in the first part, by means of testing the properties of the methods used by the Toolset.
Description
Citation
VINTERA, J. Spektrální analýza se superrozlišením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO