Napjatostní analýza v nalisovaném spoji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na stanovení přesahu při lisování v závislosti na mezním stavu pružnosti materiálu pomocí analytických metod Pružnosti a pevnosti. Vypočtené hodnoty jsou ve formě změněného technologického postupu uvedeny do výroby v přesnosti umožňující dostupné technologie. Je provedeno i stručné ekonomické zhodnocení změny technologického postupu.
This thesis is focused on calculation of overlap in press fit depending on vield strength. There are used methods of analytic elasticity. The counted values are implemented into the technologic process as updated technologic specification. The practical values of overlap depend on exactness of available technology. The evaluation is done at the end of thesis (economic evaluation as well)
Description
Citation
DUDEK, M. Napjatostní analýza v nalisovaném spoji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Vysvětlete, proč jste uvažoval mez kluzu 700MPa? Na str. 22 objasněte značení indexů ve výpočtech stykového tlaku a následného výpočtu maximálního napětí. Na obr. 7.3 chybí zakreslit jedna složka napětí. Uveďte, co by se stalo, kdyby zde chyběla. Mohl by autor předložit provedené úpravy technické dokumentace tak, aby odpovídala normám? Jak je prováděna kontrola zalisování v provozu? Jak je doložena kvalita a jak je možné zajistit identickou kvalitu u trubek dodávaných z Asie oproti Evropským dodavatelům? Metody zjišťování mikrotrhlinu obrobku. Způsoby šíření trhlin a možnosti bránění šíření trhlin. Koncentrátory napětí, a možnosti eliminace. Student otázky zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO