Software pro řízení manipulátoru rychlostních sond

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit řídící software pro manipulátor se třemi stupni volnosti, který slouží pro měření teplotního pole a jeho činnost ověřit na modelu. Řízení manipulátoru je navrženo v programu NI LabVIEW. Dále se práce zabývá doplněním stávající senzorické soustavy manipulátoru Swing. Součástí práce popis základních vlastností řízených manipulátorů a je rozebrána problematika jejich ovládání. V praktické části práce je popsán návrh struktury softwaru a jeho simulační ověření na modelu.
The aim of this work is to create control software for the manipulator with three degrees of freedom used for measuring the temperature field and its activities to verify the model. Control manipulator is designed in the NI LabVIEW program. Furthermore, the work deals with the addition of the sensory system manipulator Swing. Part of this work is a description of the elemental characteristics controlled manipulators and the problem of their control is analyzed there. The practical part describes the structure of the proposal and its simulation software to verify the model.
Description
Citation
BALUSEK, R. Software pro řízení manipulátoru rychlostních sond [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda) doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO