Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení

but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defencedoc. Hromádka: Brala jste při zpracování práce u srovnání výsledků s odvětvím v úvahu, že v oboru stavebnictví jsou jak projekční společnosti a stavební společnosti? - odpovězeno částečně připomínka Ing. Milichovský: V teoretické rešerši máte uvedenu SWOT analýzu, v analytické části pak není. Ing. Milichovský: Mzda ředitele 2 500 €, kterou v práci uvádíte, je čistou nebo hrubou mzdou? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Jaká je na Slovensku přímá konkurence? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Jak jste stanovila tržby podniku? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: Jak jste určila náklady na vlastní kapitál při výpočtu ukazatele EVA? - odpovězeno v plném rozsahucs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorUrbánková, Barboracs
dc.contributor.refereeVopelka, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-12T22:54:50Z
dc.date.available2022-06-13cs
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti K4 a. s. za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2018 a formulování návrhů na zlepšení současné finanční situace. V teoretické části je vysvětlena samotná finanční analýza, její možné metody a ukazatele. Praktická část obsahuje provedenou analýzu pomocí výpočtů jednotlivých ukazatelů, interpretaci výsledků a grafické zobrazení. V závěru práce jsou na základě provedené finanční analýzy podány návrhy, které je možno využít ke zlepšení stávající finanční situace podniku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company K4 a. s. for the period from 1. 4. 2014 to 31. 3. 2018 and the formulation of proposals for improvement her current financial situation. Theoretical part explains the financial analysis, the various methods and indicators. The practical part contains the analysis performed by the calculations of the individual indicators, interpretation of the results and graphical representation. In the conclusion there are provided proposals that can be used to improve the current financial situation of the company.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationURBÁNKOVÁ, B. Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205165
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectrate indicatorsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.titleZhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessing a Company's Financial Health and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid119878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.09 08:56:26en
sync.item.modts2023.09.09 08:12:35en
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_119878.html
Size:
5.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_119878.html
Collections