Polyfunkční dům na Francouzské v Brně

Abstract
Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. Mnou zvolené funkce byla komerční – malá prodejna v přízemí a ateliér v nejvyšším podlaží. V ostatních nadzemních podlažích se nacházejí 4 samostatné bytové jednotky s lodžií a balkonem, dvěmi ložnicemi a prostornou společenskou místností. Každý z bytů má svůj sklepní prostor v podzemí. Univerzální ateliér nabízí zázemí pro umělce, či kanceláře. Obsahuje jednu velkou místnost, která má multifunkční využití, na kterou navazuje rozsáhlá terasa s výhledem do okolí. Prodejna se nachází v prvním podlaží a vstupuje se do ní přímo z ulice. Dnešní doba nabízí spousty možností využití i takto malých prostor, které jsou obohaceny o sklad i zázemím pro zaměstnance. Místo stavby se nachází v centru Brna na ulici Francouzská, která navazuje na ulici Milady Horákové. Na místě se současně nachází jednopodlažní objekt, který nahradil původní bytový dům a v ulici díky tomu vznikla proluka mezi ostatními vícepodlažními domy. Návrh se snaží svojí formou dodržet zásady okolní zástavby nejen venkovními prostory pro jednotlivé byty, ale také návaznost na odskok uliční čáry – na ten reaguje dům formou jemné křivky ve fasádě.
The Bachelor's Thesis is based on the architectural study completed during the second year of the bachelor's studies. Its aim was to design an apartment building with second use by my choice. I've chosen a commercial spaces – a small space for store on the ground floor and a versatile studio on the top floor. On the other floors there are four single flat units with a loggy and a balcony, two bedrooms and spacious common room. Every flat has a cellar in a basement. Versitale studio offers facillities for artists or offices. It contains one big room with multifunctional use with an extensive roof terrace with a view into neighbourhood. The shop spaces are located to the first floor and has a entrance right form the street. Nowadays offers a lot of possibilities to use such small spaces enriched by a store and staff facilities. The building is located in the centre of Brno on the Francouzská street, which connects with Milady Horákové street. Currently there is a single-storey building, that replaced a former apartment building. Because of that, there became a gap site between other multi-storey buildings. The design tries to keep the principles of surrounding buildings by its form. This is guaranteed by the external spaces of each flat and by following the frontage line – the building reacts to it by its form of gentle curve on its facade.
Description
Citation
VRTÍLEK, O. Polyfunkční dům na Francouzské v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - předseda, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing.arch. Dušan Vostrejž - člen, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-04
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO