Návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení čtyřnohého kráčivého robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení kráčivého robotu. Realizace nejnižší vrstvy řízení obsahuje: •zavedení souřadných systémů •řešení inverzní úlohy kinematiky robotu •vytvoření simulačního a komunikačního programu •implementaci inverzní úlohy kinematiky do mikrokontroleru, •začlenění sériové komunikace mezi počítačem a robotem do řídicího systému, •realizaci kroku robotu. Na závěr se testuje schopnost řídícího systému vykonávat povely v reálném čase.
This BA thesis is focused on the project and realization of the lowest layer of manipulation of the walking robot. The realization of the lowest layer contains: •installation of the coordinated systems •the solution of the inverse task of kinematics of the robot •creation of the simulative and communicative program •implementation of the inverse task of kinematics into the microcontroller •incorporation of serial communication between the PC and robot into the controlling system •realization of robot’s walking In the end, the ability of the controlling system to accomplish the orders in real time is tested.
Description
Citation
OLŠA, P. Návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení čtyřnohého kráčivého robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda) doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen) doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen) doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO