Návrh přípravku pro zkoušení tuhosti zavěšení kol Formule Student

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem dostupného zařízení pro zkoušení tuhosti zavěšení primárně určeného pro vozidlo Formule Student. Předpokládá se však i využití pro osobní vozidla. Práce také obsahuje popis problematiky zkoušení tuhosti zavěšení a popisuje vybraná zařízení používaná pro tyto zkoušky.
The goal of this work is to design available facility for testing of suspension stiffness primarily intended for Formula Student vehicle. Moreover, it is expected to be used for passenger vehicles as well. This work also contains description of issues of suspension stiffness testing and describes some of the facilities currently used for this kind of tests.
Description
Citation
POLÁŠEK, J. Návrh přípravku pro zkoušení tuhosti zavěšení kol Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi s bakalářskou prací, zodpověděl otázku oponenta a následující otázky zkušební komise: 1. Jaké jsou zátěžné účinky pro stanovení sil, kterými bude zatěžováno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO