Analýza vybraných ukazatelů podniku JP a.s. Šumperk pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem této práce je analýza vybraných ukazatelů podniku JP, a. s., Šumperk za posledních 9 let pomocí časových řad. Metoda časových řad nám umožňuje využít teoretické poznatky z oblasti statistiky a aplikovat je na řízení podniku. Hlavním cílem práce je stanovení prognóz u některých z vybraných ukazatelů.
The content of this thesis is the analysis of selected indicators the JP, a. s., Šumperk for the past 9 years using time series. The method of time series allows the use of theoretical knowledge in statistics and apply them to company management. Main part of this thesis is determination of predictions of some selected indicators.
Description
Citation
ŠTANCL, M. Analýza vybraných ukazatelů podniku JP a.s. Šumperk pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce: Odpovězeno. Otázky oponenta práce: Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO