Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech potřebných zařízení systému.
The bachelor thesis solves the design of heating in kindergarten in town Ostrava. The theoretical part deals with the topic of heat pumps. The calculating part conta-ins the design of heating the building using hot-water underfloor heating and the radiators. As heat source is designed heat pump air-water. Part of the calculation is also the preparation of hot water and design all the necessary equipment of the system.
Description
Citation
REJSA, V. Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO