Optimalizace parametrů akvizice MR signálu pro měření malých objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem mé Diplomové práce je návrh metody optimalizace parametrů snímání MR signálu pro měření malých objektů. Práce je rozdělena do několika částí tak, abych postupně pronikl do dané problematiky. V první části se zaměřuji na teorii související s NMR (Nukleární Magnetická Rezonance) a SNR (poměr signál-šum). Následuje praktické ověření získané teorie. Závěr práce je zaměřen na filtraci MR obrazů pomocí vlnkové transformace za účelem potlačení šumu v obraze. Metoda optimalizace parametrů snímání MR signálu pro měření malých objektů je tedy rozložena do celé práce.
The subject of my thesis is a design of the methods optimizing, the acquisition of MR signals when small objects measure. The thesis is divided into several parts in order to give a deeper knowledge of the problem. The first part focuses on the theory associated with NMR (Nuclear Magnetic Resonance) and SNR (signal-to-noise ratio). The practical verification of the theory follows. The conclusion of this work is focused on MR images filtering by use of wavelet transform to suppress a noise in the image. The method optimization of MR acquisition parameters for the measurement of small objects is then distributed to the entire work.
Description
Citation
PECHÁČEK, L. Optimalizace parametrů akvizice MR signálu pro měření malých objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Je u waveletové transformace rekonstrukční filtr stejný jako dekompoziční? Podle čeho jste volil wavelety?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO