Fundraising vybrané neziskové organizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická část práce je věnována především právnímu vymezení neziskových organizací a opodstatnění jejich existence. Návrhová část je pak věnována analýze hospodářských výkazů vybrané neziskové organizace – Junák – český skaut, středisko Křtiny, z. s., která se věnuje výchově dětí a mládeže. Na základě zpracované analýzy je zhodnoceno hospodaření této neziskové organizace a navrhnuty možnosti získání dodatečných finančních zdrojů, s ohledem na její fungování.
The aim of this study is to suggest new ways of obtaining additional financial resources from the public and private sources. It is based on the analysis of the selected non-profit organization. The theoretical part is focused on a legal definition of non-profit organizations and a justification of their existence. The design part is devoted to the analysis of the economic statements of the selected non-profit organization – Junák-český skaut, středisko Křtiny, z.s. that is based on education of children and young people. This study also includes acquisitions of the additional financial resources, that were proposed in according to the activities of the organization.
Description
Citation
MATUŠKOVÁ, N. Fundraising vybrané neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Filip Šimeček (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázka oponenta - odpovězeno Mgr. Musilová - Ve své bakalářské práci uvádíte rozpočet pro projekt "Lezeme, střílíme, sportujeme", odkud jste vzala tyto částky uvedené v rozpočtu - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO