Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve varianty použitia palivového článku v mikrokogenerácii a technicko - ekonomické zhodnotenie mikrokogeneračnej jednotky s palivovým článkom použitej v týchto variantách.
The work deals with fuel cell technology, the principle of fuel cells and their division. Also there is presented an option of natural gas utilization as a fuel for fuel cells in this work. In the end of this work two scenarios of fuel cell usage in microcogeneration are introduced and there is also a technical economic evaluation of fuel cell microcogeneration unit used in these scenarios.
Description
Citation
KÜRTHY, M. Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Karel Sázavský (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO