Návrh tepelného čerpadla pro vytápění RD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje průřez návrhu tepelného čerpadla pro rodinný dům.První část práce obsahuje seznámení se základními typy tepelných čerpadel a jejich použití v daných podmínkách. V druhé části následuje popis rodinného domu a určení jeho základních parametrů pro návrh TČ. Tedy výpočet tepelné ztráty a potřeby tepla pro celou domácnost. Následují různé návrhy tepelných čerpadel a výpis jejich vlastností vzhledem ke stanovenému domu. V závěru potom celkové srovnání jednotlivých druhů z hlediska investičních a provozních nákladů a výběr navrženého tepelného čerpadla. V příloze podklady pro výpočty.
The bachelor's thesis contains design options of the heat pump for a family house. First part of the thesis deals with the basic types of heat pumps and their usage in the particular conditions. The description of the family house along with basic parameters for the design of the heat pump itself is presented in the second part of the thesis. Therefore the heat loss computation and the heat needs of the household are listed. Various designs of the heat pumps with basic properties according to the given house come afterwards. The conclusion summarizes the overall comparison of the individual types from the investments, operating expenses and the choice of the designed heat pump point of view. Mathematical basics are enclosed in the appendix.
Description
Citation
PANÁČEK, J. Návrh tepelného čerpadla pro vytápění RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Doc. Jaroš Jak jste vyhodnocoval návratnost investice jednotlivých tepelných čerpadel? Co ovlivňuje její délku a co byste doporučil investorům při rozhodování o koupi tepelného čerpadla? Dr. Charvát Jak je možné, že roční provozní náklady na elektrokotel vycházejí přes 100 000,- Kč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO