Návrh komunikace mezi pohybujícími se vozidly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Účelem práce je přiblížení možnosti vzájemné interakce mezi vozidly v běžné dopravě a objasnění nových přístupů v komunikaci za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti jízdy vozidel. Práce současně poukazuje na nedostatky v oblasti komunikace. Cílem práce je celková analýza existujících technologii a návrh protokolu pro datový přenos se zaměřením na minimalizaci času při předávaní informací. Součástí návrhu je simulace komunikace na základě získaných informací.
The purpose of this thesis is to show up possibilities of inter-vehicle communication and to introduce new approaches in communication for the purpose of enhancing the security and the fluency of vehicle transportation. This thesis also highlights vulnerabilities in communication. The main goal is the analysis of existing technology and the design of protocol for data transfer with focus on minimizing handover time of informations. Part of the design is a simulation of communication based on acquired information.
Description
Citation
KLAMPÁR, M. Návrh komunikace mezi pohybujícími se vozidly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Vysvětlete klíčové rozdíly mezi 802.11n a 802.11p. Vysvětlete, zda lze v případě počítačových simulací mluvit o chybě měření. Pokud ano, jak vzniká? Stručně pojednejte o ochraně šifrováním u GSM. Je vytvořený systém odolný při poruše jednoho auta v koloně (neviditelné auto)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO