Návrh porézních struktur pro aditivní výrobu technologií selective laser melting

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Kovová aditivní technologie nám umožňuje vytvářet tvarově velmi složité objekty, které jsou konvenčními technologiemi jen velmi obtížně vyrobitelné. Příklad takového dílu je porézní struktura, která je tvořena pravidelně se opakující prutovou základní buňkou. Tato diplomová práce se zabývá predikcí mechanických vlastností velmi malých porézních konstrukcí vyrobených aditivní technologií výroby Selective Laser Melting. Pomocí navržených zkušebních těles byl zjištěn vliv výrobní orientace na rozměry prutu. Dále byla navržena a otestována tělesa pro tahovou zkoušku prutů vyrobených touto technologií. Na základě získaných informací byly predikovány mechanické vlastnosti mikro porézních struktur vyrobené technologií SLM. V rámci této práce bylo provedeno množství mechanických testů pro získání reálných mechanických vlastností a ověření správnosti výpočtu. Výsledky testů a závěry jsou popsány v diplomové práci.
Metal additive technology allows to create objects with complex shape that are very difficult to produce by conventional technologies. An example of such component is a porous structure which is composed of periodical truss cells. This diploma thesis deals with the prediction of the mechanical properties of very small lattice structures made of additive manufacturing technology Selective Laser Melting. Using the proposed test specimens it was found that real dimensions of the trusses varies with size and orientation to the base platform. It was proposed and tested samples for rod tensile test made of SLM. Based on the real information about dimensions and mechanical properties of rods were predicted mechanical properties of lattice structures. A lot of mechanical tests were carried out to obtain the real mechanical properties. Test results and conclusions are described in the thesis.
Description
Citation
VRÁNA, R. Návrh porézních struktur pro aditivní výrobu technologií selective laser melting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) Ing. Petr Dobeš, CSc. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Zikmund (člen) Ing. Oldřich Veselý (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO