Metodika zkoušení automobilových klimatizací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem práce je zkoušení automobilových klimatizací. V úvodu je krátce shrnuta historii klimatizace v osobním automobilu. Následující kapitoly se věnují definici klimatizačního zařízení, vysvětlení principu chlazení a dopravy vzduchu do interiéru vozidla. Klimatizační zařízení je složitý celek, proto jsou uvedeny hlavní okruhy a komponenty, ze kterých je autoklimatizace sestavená a její základní rozdělení. Hlavní kapitola je věnována různým diagnostickým metodám zkoušení automobilových klimatizací, následuje návrh zkušebního zařízení a funkčního schématu měření autoklimatizací. V závěru je shrnuto použití chladících médií, jejich vliv na životní prostředí a nové trendy v oblasti chladiva.
A topic of bachelor’s thesis is a testing of car air-conditions. The introduction shortly covers the history of the air-condition in the personal vehicle. Following chapters describe a definition of air-conditioning equipment, explaining the cooling principle, and transporting the air to the interior of the vehicle. Air-conditioning device is a complicated unit, thus there are mentioned the main circuits and components, from which the vehicle air-condition is built. The basic division is also included. There is also a big chapter that paid attention to different diagnostic methods of testing the vehicle air-conditions. This chapter follows a proposal of testing device and functional scheme of air-condition measurement. The conclusion summarizes the usage of the cooling media, its impact on environment, and new trends in area of refrigerant.
Description
Citation
BEZDĚK, L. Metodika zkoušení automobilových klimatizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Jak je definovaná účinnost chladícího oběhu u tepelného motoru? Existuje jiná metoda, jak snížit množství tepla které přichází do automobilu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO