Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí okrajů proudu vycházejícího z automobilové vyústky. Pro zviditelnění proudu byla zvolena vizualizace kouřem. Na snímky různých kvalit byly aplikovány tři vybrané detekční metody. Na základě detekovaných tvarů proudu a z toho vyplývajících úhlů směřování proudu byla posouzena vhodnost jednotlivých metod pro snímky dané kvality.
This work engages in flow boundaries detection that flows from a car ventilation outlet. Smoke visualization was chosen for the flow visibility. There were applied three detection methods on the pictures with different types of quality. It was evaluated a suitability of these detection methods for the pictures with different types of quality. This suitability was evaluated based on the detected shapes of the flow and obviously based on the detected direction angles.
Description
Citation
CALETKA, P. Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Študent zrozumiteľne prestavil svoju prácu. Na otázky oponenta zodpovedal v plnom rozsahu. Štátnicová komisia mala pripomienky k formálnej stránke práce. Akým spôsobom ste realizovali čierné pozadie pri meraniach? Boli obrázky, podľa ktorých ste vyhodnocovali, upravované v nejakom softwari?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO