Metody řešení namáhání prutů prutové soustavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca pojednáva o metódach na riešenie prútových sústav a ich vzájomnom porovnaní. V prvej časti tejto práce je uvedený teoretický základ pre následný výpočet uvedený v ďalšej časti tejto práce. Grafické, analytické a numerické metódy pre riešenie prútových sústav sú aplikované na vzorové úlohy. Každá z úloh obsahuje teoretickú časť kde sú spomenuté výhody, nevýhody a vhodnosť použitia danej metódy. Na daných prútových sústavách je aplikovaný numerický výpočet pomocou metódy konečných prvkov v programe ANSYS . Záver je zameraný na zhrnutie práce a porovnanie výsledkov. Analytické výpočty boli prevedené vo výpočtovom software MATHCAD 14.
The bacalors thesis deals with methods of solving stress rod bar systems and their mutual comparasion. In the first part of this work is mentioned theoretical basic for the subsequent calculations. Graphical, analytical and numerical methods of solving stress rod bar systems are applied to representative examples. Each of the examples contains theoretical part where are mentioned advantages, disadvantages and suitability for use of the methods. Due to Finite Element Method in ANSYS software is carried out a numerical calculation on the solved rod bar systems. Conclusion is intent on summary of work and comparation of results. Analytical calculations were carried out in MATHCAD 14 software.
Description
Citation
LAMRICH, M. Metody řešení namáhání prutů prutové soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Posluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO