Separace pevných částic z heterogenní suspenze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se separací pevných částic z heterogenní suspenze. První část je věnována pojednání o separačních metodách. Na ni navazuje kapitola o separačních zařízeních, které se používají na čistírnách odpadních vod. Součásti práce je podrobnější popis separátoru, který slouží k separaci písku z odpadní vody. Popisované zařízení sloužící k oddělování pevných složek ze suspenze využívá kombinace metod sedimentace a odstřeďování. K vizualizaci separátoru bylo v předkládané práci využito 3D modelu v prostředku Autodesk Inventor Professional 9.
The bachelor thesis contains a literature search dealing with the separation of solid particles from a heterogenic suspension. The first part is aimed at separation methods. Then, a chapter follows dealing with separation devices, which are used in waste water treatment plants. A more detailed description of the separator used for the separation of sand from waste waters is part of this paper. The described device serving to separate solid particles from a suspension uses the combination of sedimentation and separation methods. To visualize the separator a 3D model in Autodesk Inventor Professional 9 device was used in the presented paper.
Description
Citation
PRAX, O. Separace pevných částic z heterogenní suspenze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO