Zefektivnění technologie výroby transportních silážních nádob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zaměřuje na výrobu transportního sila (zásobníku) ve společnosti STAVECO Morava spol. s r.o. Vysvětluje základní charakteristiky zásobníků a detailněji přibližuje transportní sila (zásobníky). V další části je popsán technologický postup výroby a možné zlepšení ve výrobním procesu. Na závěr práce jsou shrnuty poznatky z výroby a možnosti zakomponování návrhů na zefektivnění výroby tohoto typu sila.
This work focuses on the production of transport silo (tank) at company Staveco Morava et al. with r.o. It explains the basic characteristics of silo and closer describe the transport silos (tanks). The next section describes the technological process of production and possible improvements in the production process. At the conclusion summarizes the findings from the production and incorporation of design options to streamline the production of this type of silo.
Description
Citation
ONDRŮJ, M. Zefektivnění technologie výroby transportních silážních nádob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Jaké manipulační zařízení používá podnik pro manipulaci s plechy? Příp. specifikujte alespoň dodatečné vybavení používaných mostových jeřábů. 2. Zmiňujete se, že by podnik mohl do budoucna pořídit manipulátor s magnetickým uchopováním. Jaké základní typy těchto manipulátorů je možné použít z hlediska zdroje magnetické síly? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Uvažoval jste o nějakém magnetickém uchopovacím systému? Co je to ukazatel úrovně výroby? Co jsou to časy označené pi? Jste si vědom třídění času? Jak jste zjišťoval prezentované časy? Pro jaký typ výroby jsou vhodné CNC stroje? Proč Znal by jste nějaké modernější způsoby vypalování dílců z tabulí plechů? Jak se vyrábí hluboceklenuté dno. V jakých tloušťce se vyrábí. Jak by jste vyráběl hluboceklenuté dno? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO