Hluková mapa v GIS

but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. 1. otázka oponenta byla zodpovězena. Ing. Václavík: Jaký mikrofon jste použil? Nesměřoval jste mikrofon do maxima?Student odpověděl s přehledem. 2. otázka oponenta byla zodpovězena. doc.Chaloupka: Čím se oblasti dostávají do rozdílů limitů bezpečnosti? Jsou pracoviště s jinými limity? Student odpověděl s přehledem. Ing. Václavík: Přesnost při bioreferencování menší než 1m? Při jakém počtu bodů jste měřil a v jakém rozsahu plochy? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vích: Zvýšený hluk na Moravském náměstí byl způsoben čím? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vondra: Doba měření je v čase dopravní špičky? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vondra: Hladina, kterou jste naměřil, je hladina průměrného hluku? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vondra: Je v použitém systému zohledněno měření v zastavěné oblasti? Existuje vhodnější software? Student odpověděl s přehledem.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorKeršner, Oldřichcs
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:56:43Z
dc.date.available2018-10-21T16:56:43Z
dc.date.created2009cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření hlukové mapy a zpracování naměřených dat pomocí geografického informačního systému ArcView 9.2 a jeho nadstaveb. Pro účel zpracování diplomové práce byla poskytnuta studentská licence ArcView 9.2 s nadstavbami na jeden rok firmou ARCDATA PRAHA s.r.o. Hlukové mapy jsou vytvořeny na základě měření v terénu v okolí budovy fakulty a Moravského náměstí v Brně. Geografické zaměření dané lokality a měřicích bodů je provedeno pomocí stanice GPS. Pro tvorbu hlukové mapy, zpracování a analýzu získaných dat byly využity nástroje nadstaveb ArcGIS Spatial Analyst a Geostatistical Analyst. V rámci diplomové práce byly vytvořeny 3D modely zájmových území pomocí nadstavby ArcGIS 3D Analyst.cs
dc.description.abstractThe aim of this Master’s Thesis is noise map creation and processing of measured data using ArcView 9.2 and its extensions. One - year Student Edition of ArcView 9.2 and its extensions have been provided by ARCDATA PRAHA, s.r.o. Noise maps are created from measured data in the neighborhood of the faculty building and the Moravian Square in Brno. Measurement of geographic position of measuring points is realized by GPS. For creation of noise maps, analysis and processing of measured data ArcGIS extensions - Spatial Analyst and Geostatistical Analyst were used. The last part of this Master’s Thesis is specialized on creation of 3D landscape model using ArcGIS 3D Analyst extension.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKERŠNER, O. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other19487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12070
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHluková mapacs
dc.subjectGIScs
dc.subjectSpatial Analystcs
dc.subjectGeostatistical Analystcs
dc.subject3D Analyst.cs
dc.subjectNoise mapen
dc.subjectGISen
dc.subjectSpatial Analysten
dc.subjectGeostatistical Analysten
dc.subject3D Analyst.en
dc.titleHluková mapa v GIScs
dc.title.alternativeNoise map in GISen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid19487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:01:53en
sync.item.modts2021.11.08 12:59:04en
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_19487.html
Size:
7.14 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_19487.html
Collections