Genotypizace bakterií na základě teploty tání oligonukleotidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá genotypizačními metodami, které využívají teplotu tání oligonukleotidů. V teoretické části je popsána DNA, je vysvětlen pojem typizace a jsou zde popsány laboratorní i výpočetní metody genotypizace. V praktické části byly v programovacím prostředí MATLAB navrženy funkce pro výpočet teploty tání ze sekvence a pro jejich spuštění bylo vytvořeno grafické uživatelské prostředí. Dále byla zpracovávána reálná data změřená pro 52 izolátů bakterie Klebsiella pneumoniae poskytnutá FN Brno. Byly porovnávány laboratorně určené teploty tání s teoretickými výpočty. Nakonec bylo zjišťováno, zda je možná klasifikace bakterií shlukovacími metodami na základě teoreticky vypočtených teplot tání oligonukleotidů.
This bachelor’s thesis deals with genotyping based on the oligonucleotide melting temperatures. In the theoretical part, DNA, typing, experimental and theoretical genotyping methods are described. The practical part of the thesis deals with a program that is designed to calculate the melting temperatures of sequences based on different methods, and the graphical user interface was created. In the following part, the measured melting temperatures of bacterial isolates of Klebsiella pneumoniae are compared to the theoretically calculated melting temperatures. In the last part of the thesis, the possibility of genotyping using cluster analysis based on the theoretical melting temperatures is explored.
Description
Citation
ŠANDOVÁ, H. Genotypizace bakterií na základě teploty tání oligonukleotidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Vlk položil otázku - co je to teplota tání oligonukleotidů? Ing. Hejč položil otázku na velikost prostoru pro klasifikaci dat. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO