Studie implementace systému SAP se zaměřením na nákup

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na studii implementace ERP systému SAP s orientací na nákupní oddělení. V práci budou popsány výhody systému SAP oproti současně užívanému systému Helios Orange, dále také jednotlivé kroky implementace a problémy, které mají dopad na nákupní procesy a plynulost materiálových toků v podniku. Práce je zakončena návrhem, jak provést rozpojení systémů s co možná nejmenším dopadem na výrobní proces.
This master thesis is focusing on SAP implementation within purchase department. In thesis will be compared currently used ERP system Helios Orange and newly proposed SAP. As next will be described implementation project step by step. Also will be mentioned problems which can occur during implementation and can have direct impact on purchase department. In last chapter will described material cut-off of both systems with as minimal impact as possible on continuous production process.
Description
Citation
KADĚRA, Š. Studie implementace systému SAP se zaměřením na nákup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise - Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Jak jste zjistil "špatné jméno podniku"uvedené ve slabých stránkách? Obhajoba uvedeného výrazu v diplomové práci. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - způsob rozpojení závodů, rozpojení závodů v praxi. doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - připomínka na anglický překlad abstraktu. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO