Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řeznými nástroji vyráběnými z povlakovaných i nepovlakovaných slinutých karbidů. V první části práce je uvedeno rozdělení nástrojových materiálů. Další část se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, jejich značením, výrobou a vlastnostmi. Třetí část je zaměřena na metody depozice povlaků a jejich vlastnosti. Povlaky mohou být vytvářeny dvěma odlišnými metodami, metodou CVD a PVD. Poslední část práce je zaměřena na produkty firem Pramet Tools, Sandvik – Coromant a Seco Tools jejich řezné podmínky a následné porovnání.
The thesis focuses on cutting tools made of both coated and uncoated cemented carbides. The first part of the thesis deals with the division of materials used for the production of the tools. The second part of the thesis introduces uncoated cemented carbides, special attention being paid to the labelling, production and properties of such compounds. The third part of the thesis presents coating deposition techniques and examines the properties of coating layers. Coating layers are produced using two different methods – CVD and PVD. The last part of the thesis compares the properties of the cutting tools (e.g. their cutting values) produced by the companies Pramet Tools, Sandvik – Coromant and Seco Tools.
Description
Citation
OPRŠÁL, L. Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jsou cermety pouze nástrojovým materiálem? 2. Jaké znáte jiné nástrojové materiály? 3. Jaký nástroj na základě Vaší rešerže by jste doporučil? 4. Jaké znáte typy slinutých karbidů? 5. Co je to měrná řezná síla? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO