Zajištění QoS v bezdrátových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce podává ucelené informace o problematice bezdrátových sítí standardů 802.11 a kvalitě služeb – QoS (Quality of Service). Praktická měření popisují chování multimediálních datových toků v sítích 802.11a/b/g/n. V teoretické části jsou postupně rozebrány jednotlivé standardy, poskytované služby, metody přístupu a architektura sítí. Následující část se věnuje QoS a základním parametrům QoS. Dále je podrobně vysvětlen standard 802.11e a problematika QoS v bezdrátových sítích. První část praktického měření se zabývá sítěmi 802.11b/g/n. Jsou proměřeny základní síťové statistiky na bezdrátových stanicích a routerech. V následné části byla navrhnuta a realizována bezdrátová síť v Opnet Modeleru. Jednotlivé simulace WLAN v Opnet Modeleru porovnávají sítě 802.11a/b/g. Je provedena analýza hlavních QoS statistik, naměřené hodnoty jsou přehledně zobrazeny do tabulek a grafů. Vyhodnocené výsledky jsou shrnuty a zdůvodněny.
The diploma thesis gives the overall information about the field of wireless networks of standards 802.11 and Quality of Service (QoS). The practical measurements describe the reactions of multimedia dataflows in the networks 802.11a/b/g/n. The individual standards, offered services, access methods and the network architecture are analyzed in the theoretical part. In the following part there is written about QoS and its basic parameters. Moreover, the standard 802.11e and the question of QoS in the wireless networks are explained in a detailed way. The first part of the practical measurement is focused on the networks 802.11b/g/n. All main network statistics are measured when using the wireless stations and routers. The projection and implementation of the wireless network in the Opnet Modeler is included in the next part. The individual simulations WLAN in the Opnet Modeler are comparing the networks 802.11a/b/g. The analysis of the key QoS statistics is undertaken; the measured data are clearly displayed in the charts and schemes. The interpreted results are concluded and justified.
Description
Citation
KOLMAČKA, J. Zajištění QoS v bezdrátových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Vyjmenujte a charakterizujte základní aplikační protokoly,zaměřte se na jejich vzájemný vztah s protokoly z transportní vrstvy. Jaké alternativy "kvalitních síťových komponent" jsou k dispozici pro 802.11n místo routeru D-Link DIR-635? Odpovídá simulace provedenému měření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO