Postkvantová kryptografie na FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem bakalářské práce je postkvantová kryptografie na FPGA. Teoretická část práce se zabývá seznámením čtenáře s technologií FPGA, základními principy jazyka VHDL, současnou situací na poli postkvantové kryptografie a postkvantovým digitálním podpisovým schématem CRYSTALS-Dilithium. Tomuto schématu je věnována zvýšená pozornost. Jsou rozebrány algoritmy nutné k jeho fungování, jako SHAKE, NTT a dílčí operace pro kompresi veřejného klíče. Praktická část obsahuje hardwarovou implementaci funkce rozšířitelného výstupu SHAKE a dílčích operací algoritmu Dilithium, jako jsou Decompose, UseHint, Power2Round a další.
Subject of this bachelor thesis is postquantum cryptography on FPGA. Focus of theoretical part is to acquaint the reader with FPGA technology, basic principles of VHDL language, current situation in the field of postquantum cryptography and postquantum digital signing scheme CRYSTALS-Dilithium. Increased attention is paid to this scheme. Algorithms needed for function of the scheme, such as SHAKE, NTT and smaller operations used for public key compression, are described. Practical part contains hardware implementation of expandable output function SHAKE and smaller operations, such as Decompose, UseHint, Power2Round and others.
Description
Citation
KEK, S. Postkvantová kryptografie na FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Myška (člen) Ing. David Smékal (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: Fungovala by komponenta MIKEHINT správně v případě sekvenčního vykonávání instrukcí ve funkci eval_coef_vectors() ? Otázky komise: 1. Napadá vás řešení problému s časováním? 2. Jak byste zpětně přistupoval k řešení práce vzhledem k problému špatného rozvržení posloupnosti řešení problému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO