Využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. První část popisuje základní pojmy v oblasti vysokorychlostních kamer. Další část práce se zabývá historií vysokorychlostních kamer a jejich využitím v praxi včetně sledování změn v mazacím filmu. Na závěr je uvedeno zhodnocení současného stavu a směr dalšího vývoje.
The aim of Bachelor´s thesis is to give an overview of the state of knowledge in the field of usage of a high-speed camera for a study of changes of a lubricating film. The first part desribes the basic terms in the field of high-speed camera. The next part of thesis deals with the history of high-speed cameras and their use in an industry, including study of changes of a lubricating film. Finally, evaluation of current status and further development are included.
Description
Citation
MUCHA, R. Využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO