Protichybové systémy s prokládáním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá protichybovými systémy s prokládáním. Nejdříve je podán přehled o často používaných zabezpečovacích kódech. Dále jsou popsány základní dvě techniky prokládání spolu s jejich porovnáním. V další části textu již dochází k rozboru kódů vyhovujících zadání. Je vybrán optimální systém, jehož funkčnost je nejprve ověřena v simulačním prostředí MATLAB a následně je navržena funkční aplikace v jazyce C++ pro přenos zabezpečených BMP obrázků.
This work involves in anti-error coding systems with interleaving. At first is given summary of high-frequency use error correction codes. Below there are described two basic techniques of interleaving and their confrontation. The next text is focusing on survey and characteristics of codes which conform to submission. After selection of optimal system is verified its function in MATLAB environment. Final step is creation of functional application in C++ environment. This application serves to transmission of error correction BMP pictures.
Description
Citation
PACHER, J. Protichybové systémy s prokládáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Ověřil jste polynomy kódu BCH (15; 7)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO