Návrh komunikačního mixu ve společnosti GD, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá sestavením komunikačního mixu společnosti GD, s. r. o. působící na trhu v oblasti zakázkové výroby sportovních dresů a vlajek. Obsahuje teoretickou část, kde jsou vysvětleny základní termíny marketingové komunikace, analytickou část, ve které je rozebrán současný stav komunikace společnosti a na závěr vlastní návrhy řešení.
Bachelor thesis is deals with building a new communication mix of company GD, s. r. o. operating in the custom manufacturing of sport jerseys and flags market. Contains a theoretical part, where are explained basic marketing communication terms, analytical part, where is analyzed current situation of company's communication and in the end you can find my own suggestions.
Description
Citation
HIRSCH, T. Návrh komunikačního mixu ve společnosti GD, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno Otázka oponenta práce - zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázka: Uveďte rozdíly mezi firmou a podnikem - částečně zodpovězeno Ing. Vladimír Karpeta Otázka: Vysvětlete kalkulace nákladů lidských zdrojů v práci - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO