Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Litovel, nebo taktéž Moravské Benátky - město s bohatou historií, jehož osud je spleten s rozvětveným tokem řeky Moravy. Město, jež v sobě skrývá rozmanité množství možností a potenciálu, město kulturně bohaté, město plné neobvyklých a překvapivých míst. A právě jedním z těchto překvapivých míst jsou skryté podzemní prostory náležící bývalému pivovaru - zdánlivě odsouzeny k zapomnění a nahrazení novou bytovou zástavbou. Je možné zpola zapomenutý svět kleneb zachránit před jeho osudem? Dá se pro slepou skvrnu na hranici historického města vymyslet řešení, které zachová historické dědictví a zároveň pomůže městu bojujícímu s nedostatkem dostupného bydlení? Těmito a dalšími otázkami se zabývá tato bakalářská práce. Jejím hlavním obsahem je studie adaptace podzemních sklepních prostor a jejich novější nástavby a jejich zapojení do kulturního života města. Součástí práce je také návrh zkvalitnění veřejného prostoru na místě studovaného brownfieldu a jeho okolí, které je v dnešní době v neutěšeném stavu. Práce také nabízí alternativu pro výstavbu nového bytového domu, která urbanisticky funguje se svým okolím a uzavírá již existující městský blok.
Litovel, or Moravian Venice - a town with rich history, that has its fate tied together with flowy branches of Morava River. A town, that has diverse opportunities and potential, town that is culturally rich, town full of unusual and surprising places. One of those surprising places is the underground complex of spaces originally belonging to an old brewery - seemingly condemned to be forgotten forever and replaced with a new housing complex. Is it possible to save this half-forgotten world of arches from its fate? Can we find a new solution for this blind spot on the border of historical center, that can both save the historical heritage and help the town fight with housing crisis? These are the questions the following project aims to answer. It mainly covers an architectural study of an adaptation of the underground cellar spaces and their younger second floor addition - the project also tries to reconnect them with the cultural life of the town. The project includes new public space design and conceptual solution for the brownfield around our site. The work also offers an alternative for the new housing complex which works better with its surroundings and pre-existing urban landscape.
Description
Citation
DOUPOVCOVÁ, Z. Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka představila svou bakalářskou práci Studentka reaguje na otázky vedoucího a oponenta Absence propojení s centrem města Absence řešení veřejného prostoru Není řešen bezbariérový přístup Není dostatečně řešeno parkování Vertikální prvky jako rampy a schodiště jsou nedostatečně řešeny Možnost dostavění budovy pivovaru. Studentka bakalářskou práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO