Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného systému. Na podklade poznatkov definovaných v teoretickej časti práce, ktorá hlbšie vysvetľuje danú problematiku, je vykonaná analýza súčasného stavu organizácie a informačného systému ascAgenda. Vďaka týmto analýzam boli odhalené nedostatky systému, na základe ktorých som navrhovala vlastné návrhy riešenia.
This bachelor thesis reviews the information system of the Elementary School - Komenského 6 residing in Stará Ľubovňa. Further it brings opportunities and suggestions of changes, applying which might potentially lead to improvements in the efficiency and safety of this Information System. Using the information defined in theoretical part of this thesis - which in greater depth explicates this particular issue, we analyse the current state of the organisation, as well as the information system ascAgenda. These analyzes exposed shortcomings of the system, based on which I designed my own suggestions for solutions
Description
Citation
BARLÍKOVÁ, B. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. Já bych se chtěla zeptat na elektronickou přihlášku - rodič dostane pouze formulář a dítě nemusí vůbec přijít do školy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO