Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Využitím kolejiště vlečky pro osobní vlakovou dopravu se výrazně zvýší intenzita jejího provozu. Protože trať bude elektrifikovaná, budou se muset definovat přejezdy a přechody pro chodce. Z železnice, která má městu a jeho obyvatelům pomoct, se tak paradoxně stane omezení bránící v průchodnosti a budoucím rozvoji. Proto jsem se rozhodla část trati vést po železničním viaduktu. Viadukt je podchodný. Cestujícím umožňuje rozhled po krajině, kterou projíždějí. Nabízí pohled na město z jiné perspektivy. Právě tohle je v mém návrhu ona „brána do města“. Viadukt je koncipován jako struktura v krajině, která je kromě železniční dopravy nositelem i dalších funkcí. Je prostupný jak příčně, tak podélně. Podélná prostupnost definuje cestu, příčná propojení. V krajině převažuje cesta. Pod Viadukt umisťuji cyklostezku, in-line dráhu a pěší trasu, která dále navazuje na další cesty v okolí. Čím blíž je viadukt městu, tím víc se zaplňuje jednotlivými provozy až je ukončen halou terminálu.
The use of the railroad siding for the passenger train will significantly increase its traffic. Because the track will be electrified, crossings and pedestrian crossings will have to be defined. The railroad, which will help the city and its inhabitants, will thus paradoxically become a constraint preventing future and future development. That's why I decided to take part of the track along the railway viaduct. The viaduct is subdued. It provides travelers with insight into the landscape they are passing through. It offers a view of the city from a different perspective. This is the "gateway to the city" in my proposal. Viaduct is conceived as a structure in the landscape, which is, besides rail transport, also a carrier of other functions. It is permeable both transversely and longitudinally. Longitudinal permeability defines the path, transverse interconnections. In the country the route is predominant. Under the Viaduct, you will find a cycle path, an in-line track and a hiking trail, which continues on to other trips around. The closer the viaduct is to the city, the more it fills up with individual operations until it is completed by the terminal hall.
Description
Citation
VARMUŽOVÁ, A. Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Eva Eichlerová (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Kratochvíl (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)
Date of acceptance
2017-05-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO