Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
PAVÉZKA Vladimír: Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2008/2009, obor strojní inženýrství. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů, květen 2009. Projekt obsahuje popis moderních a progresivních technologií, používaných v oblasti technologie tváření kovů a plastických hmot. Plošného a objemového tváření.
PAVÉZKA Vladimír: Progressive technologies in production of forming parts. Bachelor thesis of the 3rd year bachelor’s degree programme, school year 2008/2009, study branch: Mechanical Engineering. FSI VUT in Brno, Institute of Manufacturing Technology, Department of Metal Forming and Plastics, May 2009. Project deals with description of modern and progressive methods which are used in the field of metal and plastic forming technology, surface and volume forming.
Description
Citation
PAVÉZKA, V. Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student seznámil zkušební komisi s prezentací bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta. Jaká je oblast rozšíření tváření pružným prostředím? Jaké tváření není v BP uvedeno? Jaký je rozdíl mezi tvářením za tepla a za studena?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO