Charakterizace regenerovaných huminových kyselin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii pôvodného lignitu kyselinou dusičnou a peroxidom vodíka. Získané humínové kyseliny boli najskôr analyzované za pomoci elementárnej analýzy, ktorá ukázala, že regenerácia má vplyv na distribúciu prvkov v humínovej kyseline. Zriedené vodné roztoky týchto humátov boli skúmané s pomocou hustomeru a ultrazvukovej spektroskopie. Zo získaných dát bola vyhodnotená kompresibilita a hydratácia jednotlivých humátov a boli diskutované vzťahy medzi získanými hodnotami a spôsobom prípravy humínových vzoriek.
The work deals with the physical characterization of humic substances, namely potassium and ammonium salts of regenerated humic acids extracted from South-Moravian lignite. The regeneration of lignite was based on the oxidation of lignite by means of nitric acid and hydrogen peroxide. Obtained samples of humic acids were analyzed by elemental analysis, which confirmed that the regeneration changed the distribution of elements in respective humic acids. Diluted aqueous solutions of humates were further analyzed by densitometer and high resolution ultrasonic spectroscopy. Obtained data were used for the determination of the compressibility and hydration. The relationship between those two parameters and way of humic acids preparation was discussed.
Description
Citation
IVANCOVÁ, A. Charakterizace regenerovaných huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Klučáková - Jaká byla přesnost měření hustoty? Otruba - V jakém rozsahu by byly chybové úsečky , kdyby byly uvedeny v grafech 10-12? Taraba - Jaké bylo složení původního lignitu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO