NVH problematika elektrovozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V elektromobilech se nenachází spalovací motor, a ačkoliv se jedná o pozitivní posun ve vývoji, jde o nové výzvy z hlediska NVH a jejich zdrojů. Jelikož se v dnešní době elektromobily jeví jako budoucnost automobilového průmyslu, je nutné těmto výzvám věnovat pozornost. V první části je proto práce zaměřena na rozdělení a popsání NVH zdrojů, porovnání jejich významu u elektromobilu oproti automobilu se spalovacím motorem a navrhnutí možného řešení pro jejich tlumení. Druhá část práce je pak zaměřena na význam a provádění numerických simulací a technických experimentů v současnosti pro jednotlivé části EV při jeho vývoji.
There is no internal combustion engine in electric cars and although this is a positive shift in development, it presents new challenges in terms of NVH sources. In these days electric cars seem to be the future of the automotive industry so it is necessary to pay attention to it. In the first part the work is focused on the distribution and description of NVH sources, comparison of their importance in the electric car compared to a car with an internal combustion engine and proposing a possible solution for their damping. The second part of the work is then focused on the importance and implementation of numerical simulations and technical experiments for individual parts of EV used in their development nowadays.
Description
Citation
DUFEK, M. NVH problematika elektrovozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Drápal, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Popište technické experimenty vykonávané za účelem stanovení bezpečnosti baterií. - ZODPOVĚDĚL Popište přenosové cesty šíření vibrací a hluku od pohonné jednotky k řidiči vozidla. - ZODPOVĚDĚL Jaké trendy v oblasti elektrovozidel je možné očekávat z hlediska řešení problematiky NVH? - ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jakým způsobem lze omezit hluk ze systému HVAC? - ZODPOVĚDĚL Do kterých míst byste umístil snímače pro stanovení vibrací a hluku v místě řidiče pro vzájemné porovnání hluku dvou vozidel. - ZODPOVĚDĚL Jaké je rozpětí cen baterií pro elektrovozidla? - ZODPOVĚDĚL Jaký vliv má teplota baterie na její životnost? Jaké životnosti dnes užívané baterie dosahují? - ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO