Technologie válečkování ve strojírenství.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je uvedení do problematiky dokončování strojních součástí technologií válečkování. V této práci jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. Závěr tvoří technicko-ekonomické zhodnocení a srovnání s konvenčními technologiemi.
The purpose of the paper is to provide basic description of machine parts finishing using the roller burnishing technology. The paper burnishing specifies roller burnishing process conditions and application areas and gives technical and economic evaluation and comparison with conventional technologies.
Description
Citation
BEZROUKOVÁ, M. Technologie válečkování ve strojírenství. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Proč není možno u litiny lupínkové - šedé dosáhnout Ra 1,6 mikrometrů ? 2. V kap. 5 je uvedena náhrada tepelného zpracování součásti válečkováním, je to možné? 3. Na jakých technologických parametrech je závislý výsledek válečkování povrchu součásti - co tuhost soustavy ? 4. Vysvětlete obr.1.4 strana 14. 5. Jak se mění Ra v závislosti na tvrdosti materiálu? 6. Definujte termín "obrábění". 7. Které charakteristiky materiál jsou důležité v technologii válečkování? 8. Jaký má být poměr mezi Re a Rm u válečkovaného materiál? 9. Co vyjadřuje exponent zpevnění? 10. Co vznikne v povrchové vrstvě po válečkování? 11. Jaká namění vznikají v povrchové vrstvě po válečkování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO