Involvement of Information Technology in the Presentation of Historical Architectural Monument

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-11-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Při obnově architektonických památek nedochovaných v původní podobě stojí autoři projektu rekonstrukce vždy před dilematem, zda usilovat o původní vzhled památky pomocí výroby replik, nebo se omezit na rekonstrukci autentických prvků. Současné prezentační techniky zahrnující 3D modelování, virtuální realitu a rozšířenou neboli augmentovanou realitu nabízí nové možnosti, jak oba uvedené přístupy sladit. Památku je tak možné ponechat v reálně dochované podobě a zároveň představit její originální vzhled. Příklad zámečku na brněnském výstavišti ukazuje, že tento přístup může být zvlášť vhodný v situaci, kdy má být předmětem obnovy památka, která nebyla v zamýšlené podobě zcela dokončena. Digitální technologie je možné využít nejen pro finální prezentaci, ale také při modelování alternativních řešení ve fázi odborné diskuze předcházející samotné rekonstrukci. Přínosem tohoto postupu je i možnost zapojení mezinárodní vědecké komunity bez nutnosti osobního setkávání.
While working on the renovation project for only partially preserved architectural monuments, the authors can typically choose either to restore only the genuine elements, or to replace missing pieces through replicas. Contemporary presentation techniques, including 3D modeling, virtual reality and augmented reality make it possible to combine these attitudes. The building can be kept in its preserved shape and its original appearance can be presented using some of the aforementioned techniques. The example of Chateau at the Brno Exhibition Centre suggests that such techniques are also suitable for a situation in which the architectural monument intended for renovation has actually never been completed. The aforementioned digital technologies can not only be used for final presentation, but also to discuss and find the right method of renovation, as they make it possible to share the ideas within the professional community worldwide without the need to travel and physically meet.
Description
Citation
9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 , s. 64–75. ISBN 978-80-214-5903-8.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO