Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Mgr. Veronika Novotná Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Miloslava Orsavová: Je vklad společníka do firmy úročen? - zodpovězeno Je řešením pro společnost tzv. kapitalizace půjčky, příplatek k vlastnímu kapitálu? - zodpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Jak byste zvýšil příjmy v praxi? - zodpovězeno doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc.: Jak jste ověřil, že proložení dat křivkou je věrohodné? - zodpovězeno Ing. Štefan Štepník: Proč jste se rozhodl pro podnikové prostředí? - zodpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.: V jakém programovacím prostředí jste aplikaci realizoval? - zodpovězeno Jak jste řešil zabezpečení aplikace? - zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorDostálek, Petrcs
dc.contributor.refereeORSAVOVÁ, Miloslavacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:08:25Z
dc.date.available2019-04-04T05:08:25Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na aplikaci finanční analýzy a posléze využití statistických metod pro vývoj do budoucna ve firmě BISON. Práce je dělena na oblast teoretickou obsahující teorii o ekonomických ukazatelích a statistických metodách. Reálné zhodnocení ekonomického stavu firmy a analýzy jsou obsaženy v analytické části. Tyto části zakončuje část s vlastními návrhy pro příznivý vývoj na základě analyzovaných výsledků. Zajímavým výstupem práce je zpracování ekonomických ukazatelů a statistických metod programem z VBA.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the application of financial analysis and then use statistical methods for future developments in the company BISON. The work is divided into theoretical area containing the theory of economic indicators and statistical methods. The real appreciation of the economic situation of the company and analysis are contained in the analytical part . These parts of the score with its own proposals for favorable development on the basis of the analyzed results. An interesting outcome of this work is the preparation of economic indicators and statistical methods of VBA program .en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationDOSTÁLEK, P. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other85976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41554
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectstatistical analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectpredictionen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-13:12:59cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid85976en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:00:52en
sync.item.modts2021.11.12 19:25:41en
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
708.22 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_85976.html
Size:
4.83 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_85976.html
Collections