Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci finanční analýzy a posléze využití statistických metod pro vývoj do budoucna ve firmě BISON. Práce je dělena na oblast teoretickou obsahující teorii o ekonomických ukazatelích a statistických metodách. Reálné zhodnocení ekonomického stavu firmy a analýzy jsou obsaženy v analytické části. Tyto části zakončuje část s vlastními návrhy pro příznivý vývoj na základě analyzovaných výsledků. Zajímavým výstupem práce je zpracování ekonomických ukazatelů a statistických metod programem z VBA.
This thesis focuses on the application of financial analysis and then use statistical methods for future developments in the company BISON. The work is divided into theoretical area containing the theory of economic indicators and statistical methods. The real appreciation of the economic situation of the company and analysis are contained in the analytical part . These parts of the score with its own proposals for favorable development on the basis of the analyzed results. An interesting outcome of this work is the preparation of economic indicators and statistical methods of VBA program .
Description
Citation
DOSTÁLEK, P. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - Mgr. Veronika Novotná Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Miloslava Orsavová: Je vklad společníka do firmy úročen? - zodpovězeno Je řešením pro společnost tzv. kapitalizace půjčky, příplatek k vlastnímu kapitálu? - zodpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Jak byste zvýšil příjmy v praxi? - zodpovězeno doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc.: Jak jste ověřil, že proložení dat křivkou je věrohodné? - zodpovězeno Ing. Štefan Štepník: Proč jste se rozhodl pro podnikové prostředí? - zodpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.: V jakém programovacím prostředí jste aplikaci realizoval? - zodpovězeno Jak jste řešil zabezpečení aplikace? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO