Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti“ se zaobírá tématem bezpečnosti koncových stanic ve firmě a to jak na administrativní úrovni, tak na personální. Soustředím se spíš na vnitřní rizika než vnější. Jedná se prakticky o každého uživatele počítače ve firmě. Stanovím konkrétní postupy, které zajistí informační bezpečnost, pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců.
Bachelor’s thesis "Safety Management System for Company Terminal Stations" deals with the problems of security for terminal stations in the company at both the administrative level and at the personal. I focus more on internal than external risks. Essentially every computer user in the company. I will specify procedures to ensure information security and define authority and responsibility system for staff.
Description
Citation
STECIUK, A. Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce. odpovězeno 1. Ing. Kučerová Jakým způsobem jsou kalkulovány náklady? odpovězeno 2. Ing. Klčová Jakou funkci má pomocný bezpečnostní personál a technik bezpečnosti? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO