Bezsynchronní převodovky motorových vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce jsou bezsynchronní převodovky motorových vozidel. Práce je zaměřena na základní výpočtové vztahy užívané při návrhu převodovek, rozdělení převodovek, popis bezsynchronních převodovek včetně popisu jejich konstrukce a srovnání synchronizovaných a bezsynchronních převodovek. Uvedeny jsou také principy bezprodlevových převodovek. Na závěr je uvedeno několik výrobců bezsynchronních převodovek.
The topic of this bachelor thesis is Motor Vehicles Non-synchronous Transmission. The thesis is focused on the basic calculation formulas used in the design of gearboxes, the classification of gearboxes, the description of non-synchronous transmissions, including the description of their construction and the comparison between synchronous and non-synchronous transmissions. Also included are the principles of quickshift gearboxes. The thesis concludes with a list of several manufacturers of non-synchronous transmissions.
Description
Citation
ČERVENKA, F. Bezsynchronní převodovky motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student seznámil komisi s průběhem tvorby a obsahem své bakalářské práce. Dále zodpověděl otázky oponenta. 1) Z jakých důvodů dostávají v závodních vozech přednost bezprodlevové převodovky před dvouspojkovými nebo před variátory? 2) Popište podrobně procedury používané u bezsynchronních převodovek ke srovnání obvodových rychlostí ozubených kol.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO