Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů v souladu s právními předpisy České republiky. Zaměřuje se na náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců a analyzuje mzdové náklady vybrané společnosti a možnost jejich optimalizace. Na základě provedené analýzy jsou zaměstnavateli navržena řešení pro úsporu mzdových nákladů společnosti.
This bachelor thesis deals with employment relationship in accordance with the law of the Czech Republic. It focused on the costs caused by employment and analyzes wage costs of the selected company and the possibility of their optimization. Based on the conducted analysis, solutions for savings in wage costs of the company are suggested.
Description
Citation
HORNÍČKOVÁ, A. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
OTÁZKY VEDOUCÍHO: nebyly položeny. OTÁZKY OPONENTA: odpovězeno. Prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Průměrná mzda, kterou uvádíte, představuje mzdu superhrubou? Zabývala jste znalostmi, motivací přestupujících zaměstnanců? Prováděla jste SWOT analýzu i před tím, než jste začala zpracovávat bakalářskou práci? Jaké jiné analytické metody byste mohla použít? Zajímala jste se o problematiku nadbytku mléka? Odpovězeno. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V předložené práci uvádíte příplatek za 100% docházku, znamená to, že podnik má problémy s absencemi? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO