Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia a náročné inžinierske postupy. Výskum prebieha prostredníctvom kombinácie viacerých prístupov. Výpočtové modelovanie turbulentného prúdenia je založené na použití turbulentných modelov RANS, LES a DNS. V aerodynamických tuneloch sa sleduje rozloženie tlaku na povrchu karosérie a prúdenie v jej okolí, pričom vizualizácia prúdenia prebieha prostredníctvom optických (PIV, LDA) a neoptických metód. Experimentálne testovanie na vozovke sa zameriava na smerovú stabilitu vozidla a jeho citlivosť na bočný vietor, taktiež sa testuje chladenie, tepelný manažment motora a mnoho ďalších parametrov.
The aim of the bachelor’s thesis is a description of methods being used for measurements of aerodynamic characteristics of automobiles. The exact determination of the aerodynamic characteristics requires sophisticated testing equipment and advanced engineering procedures. The research comprises several approaches. Computational fluid dynamics (CFD) is based on turbulent models application such as RANS, LES and DNS. Pressure distribution on a vehicular body surface and an air flow along the vehicle are monitored in wind tunnels. Flow visualization is carried out by optical (PIV, LDA) and non-optical methods. Experimental road testing methods are focused on multiple parameters including a vehicle directional stability, its cross-wind sensitivity, engine cooling system and many others.
Description
Citation
PÁLEŠ, P. Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a zodpověděl otázky oponenta a v rámci rozpravy k bakalářské práci zodpověděl následující otázky zkušební komise: 1. Jak se mění koeficient cx v závislosti na délce vozidla? 2. Závisí koeficient cx pouze na čelní ploše?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO