Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na úvod do problematiky bezdrátových senzorových sítí a přibližuje čtenáři jednotlivé aspekty při řešení problémů v těchto sítích. Práce se blíže zaměřuje na energetickou náročnost při komunikaci mezi zařízeními v síti a popisuje příčiny nadměrné spotřeby energie. Také řeší mechanismy na úsporu energie a dále se zabývá dnešními protokoly, které svým navržením přispívají k řešení problematiky. Autor v práci dále navrhuje adaptovaný protokol, založený na získaných poznatcích z předchozích teoretických pramenů.
The work focuses on introduction to the topic of wireless sensor networks and brings readers the various aspects of problem solving in these networks. Work is closely focused on the energy performance when communicating between devices on a network and discusses the causes of excessive energy consumption. It also addresses the mechanisms for saving energy and is also engaged today protocols that its contribution to proposing solutions to problems. The author had also proposes an adapted protocol, based on lessons learned from previous theoretical sources.
Description
Citation
MICHÁLEK, T. Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Pirohovič (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Ve zdrojovém kódu využíváte objekt macTxAckWaitTimer. Kde je definován? Co "dělá" Popište, jakým způsobem jste protokol navrhoval, a čím je odlišný od ostatních. Jak jsou patrné Vaše úpravy protokolu ve zdrojových kódech. Jaká by byla úspora vašeho navrženého protokolu? Nebylo by v rámci řešení práce použiti jiné zařízeni, pokud jste narazil na problémy v implementaci?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO