Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Letovické strojírny, s. r. o. pomocí modelu Start. Společnost Letovické strojírny, s. r. o. se zabývá především výrobou zemědělských strojů. Teoretická část bakalářské práce obsahuje informace týkající se hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů, které slouží k měření této výkonnosti. Analytická část práce zahrnuje představení společnosti včetně krátké historie a dále odpovědi na otázky dle devíti kriteriálního modelu Rady kvality České republiky - modelu Start, jejich vyhodnocení a návrh na zlepšení.
This bachelor thesis deals with the performance evaluation of Letovické strojírny, s. r. o. (Ltd) with the use of the Start model. This mechanical engineering company mainly focuses on agriculture machinery. The theoretical part of this thesis contains all necessary information on the performance evaluation and model types typically used for measuring company performance. The analytical part of the thesis first introduces the company and its short history and then answers the questions according to the nine-criterial model referred to as Rada kvality České republiky – model Start. The work is concluded by the model evaluation and improvement proposals.
Description
Citation
POSPÍŠKOVÁ, A. Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
otázka oponenta - odpovězeno otázka vedoucího - odpovězeno Ing. Osička - Jak to ve firmě vypadá se stavem strojního parku? odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová - Je dotazník spokojenosti zaměstnanců anonymní a je univerzální? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO