Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční provedení hydrostatických čerpadel. Na začátku bakalářské práce je popsáno základní rozdělení hydrostatických čerpadel, základní, výpočtové vztahy a charakteristika použitých kapalin. Mezi základní výpočtové vztahy patří: skutečný průtok, kroutící moment, účinnost a příkon. Dále je u jednotlivých typů čerpadel popsán princip funkce, vlastnosti, využití, výhody a nevýhody. Na konci práce je zmíněn aktuální výzkum, který se zabývá silovou analýzou Gerotorových čerpadel, kde je cykloidní převod vyroben z termoplastu (POM).
The bachelor thesis is focused on positive displacement pump design. At the beginning of the bachelor thesis is described basic division of hydrostatic pumps, basic calculation relations and characteristic of liquids. The basic calculation relations are: actual flow, torque, efficiency and power consumption. Furthermore, in the individual pump types are described principle function, characteristics, uses, advantages and disadvantages. At the end of the thesis is mentioned current research, which conversant analysis of the force Gerotor pumps, where the cycloidal transfer made from thermoplastic (POM).
Description
Citation
HOMOLA, T. Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO