Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh výroby pomocí lepících systémů. Na základě literární studie problematiky lepení je navržen vhodný lepící systém pro spojení rámů hliníkových dveří kolejových vozidel. Základem návrhu a výběru vhodné varianty jsou technické listy dodavatelů lepidel.
This project, completed as a part of 2307 bachelor´s studies specialization, proposes a technology of production using adhesive systems. A suitable adhesive system to be used to connect aluminium door frames of railwayes vehicles is picked based on a literary study. The basis for proposing and choosing a fitting alternative is in technical data sheets provided by suppliers of the adhesives.
Description
Citation
TESAŘ, P. Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Student seznámil zkušební komisi s prezentací bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta. Jaké jsou teplotní rozsahy využití lepidel? Stanovení smykové pevnosti spojů. Opravy lepených spojů. Zajištění dveří při vysokorychlostních vlacích.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO