Zápustkové kování pastorku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečný projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia v oboru Strojírenská technologie posuzuje návrh výroby pastorku metodou zápustkového kování. Pastorek je vyráběn z legované konstrukční oceli 14 220 (1.7131). Velikost výroby je stanovena 100 000 ks za rok. Pastorek je vykován na svislém kovacím lisu LMZ 1000 A o tvářecí síle 10 MN. Výkovek je tvářen ve dvou operacích. Tvářecí nástroj je vyroben ze slitinové nástrojové oceli 19 552 (1.2343). V poslední kapitole práce je uvedeno cenové srovnání a náklady na výrobu zápustkovým kováním a obráběním.
The final project has been elaborated in a frame of Bachelor’s studies branch Manufacturing technology assesses design of production pinion by method of die forging. The pinion is manufactured from alloyed structural steel 14 220 (1.7131). Size of production is set on 100 000 pieces per year. The pinion will be forged on the vertical forging press LMZ 1000 A with forming force 10 MN. The forging is formed in two operations. Forming tool is manufactured from alloyed instrumental steel 19 552 (1.2343). In the last chapter of the project is described the price comparison and costs for manufacture of die forging and machining.
Description
Citation
CVRČEK, J. Zápustkové kování pastorku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky: 1. Je možno orientovat výkovek i jiným způsobem a proč? 2. Vysvětlete a zdůvodněte uváděnou dílenskou režii. 3. Proč jste neuvažoval kování zadané součástí na bucharu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO