Výroba mřížky umyvadlové výpusti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce řeší návrh výroby mřížky umyvadlové výpusti. Jedná se o rotační součást vyráběnou z korozivzdorné oceli 17 240. S ohledem na materiál, tvar součásti a velikosti série 100 000 ks za rok, byla pro výrobu navržena technologie hlubokého tažení bez ztenčení stěny. Bylo rozhodnuto o výrobě přístřihu na postupovém střihadle a tažením za pomocí lisu LKDA 315. Součástí práce je návrh konstrukce nástroje pro tažnou operaci doložený výkresovou dokumentací. V ekonomické části je spočítaná cena jednoho výrobku, která činí 9 Kč. Výroba se stává ziskovou po vyrobení 67 308 kusů.
This thesis deals with a draft on manufacturing a sink grill. It is a rotary component that is made of corrosion-resistant steel 17 240. Considering the material, the shape of the component and the size of the production lot of 100 000 pieces a year, the suggestion for manufacturing this component is a technique of a deep drawing with no wall thinning. It has been decided that the trimming will be done with a progressive blanking die and the deep drawing will be done with the use of pressing machine LKDA 315. One part of this thesis is a draft of a design of a tool for deep drawing enclosed in a drawing documentation. In the economic segment, there is a total of expenses for one product which is 9 CZK. Production becomes profitable after manufacturing 67 308 components.
Description
Citation
BĚHOUNEK, M. Výroba mřížky umyvadlové výpusti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovy položeny následující otázky: 1. Z jakého důvodu byl zvolen nový návrh výroby dané součásti? 2. Jak by vypadala výrobní linka při výrobě výtažku ze svitku? 3. Jaký lis byl zvolen pro výrobu výtažků? 4. Popište navrhovaný tažník z konstrukčního a materiálového hlediska. 5. Jak byste řešil odstřžení okrajů výtažku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO